Plagát pre fotografickú výstavu Uhol pohľadu, VŠVU, ateliér o fotografií, 2011.