The poster – flyer for photographic exhibition 2 × 10, 20 years of the Department of Photography and New Media at Academy of Fine Arts in Bratislava, 2011.
Plagát–skladačka pre fotografickú výstavu 2 × 10, 20 rokov Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave, 2011.