Visual identity of Contemporary design festival Design week Bratislava, 2011.
Vizuálna identita festivalu súčasného dizajnu, Dizajnvíkend Bratislava, 2011.