Semestrálna práca, VŠVU, katedra vizuálnej komunikácie, 2008.