Bakalárska práca, VŠVU, katedra vizuálnej komunikácie, 2010.