Semestrálna práca, stáž na FaVU, ateliér papír a kniha, 2010.