Papierové koláčiky šťastia, ktoré v sebe ukrývajú Murphyho zákony, alebo ľudové porekadlá.
Kolekcia vytvorené na stáži na FaVU v Brne, 2011.